Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η MLS Πληροφορική Α.Ε με την παρούσα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21του ν.3556 / 2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της ΕΚ ότι η κα Παρασκευή Ζαχαριάδου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ, τη Δευτέρα 27/04/2020 πραγματοποίησε πώληση 13.500 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 9.385 ευρώ και την Τρίτη 28/04/2020 πραγματοποίησε πώληση 9.000 μετοχών της εταιρίας MLS Πληροφορική Α.Ε συνολικής αξίας 6.380 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v