ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Η εταιρεία Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. ανακοινώνει τροποποίηση του οικονομικού ημερολογίου. Θα προταθεί στην τακτική Γενική Συνέλευση της 26/06/2020, την διανομή μερίσματος με ημερομηνία αποκοπής την 01/07/2020, δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2019 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 02/07/2020 «record date» και ημερομηνία καταβολής του μερίσματος την 07/07/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v