Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης προβαίνει σε τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2020 ως ακολούθως:

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το Οικονομικό Ημερολόγιο, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v