Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

INTRAKAT: Οικονομικό ημερολόγιο

Η INTRAKAT ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020 στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (β) & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Παρασκευή 19/06/2020 - Δημοσίευση των Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων της χρήσης 2019 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr)

Πέμπτη 25/06/2020 - Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2019

Παρασκευή 17/07/2020 – Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Η εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2019.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v