Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MARFIN INVESTMENT GROUP: Σχολιασμός δημοσιευμάτων

Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η MIG») ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο εξέτασης εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την εξαγορά της συμμετοχής της στην εταιρία «SingularLogic Α.Ε. Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής» («η SingularLogic»), και κατόπιν αξιολόγησης της Χρηματοοικονομικής της Συμβούλου «Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.», έλαβε από την εταιρεία «Nexum Holdings Limited» (Sky Box) την καλύτερη οικονομική προσφορά και θα συνεχίσει περαιτέρω τις συζητήσεις μαζί της. Η Εταιρία θα προβεί πάραυτα σε δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την έκβαση των ως άνω συζητήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v