Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η Εταιρεία «ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα προς τo άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιό της του έτους 2020 ως ακολούθως:

1. Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων 2019 την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

3. Για τη χρήση 2019 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το Επενδυτικό Κοινό με νέα ανακοίνωση.

Κερατσίνι, 29 Ιουνίου 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v