Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

EUROMEDICA: Υπεγράφη συμφωνία εξυγίανσης

Η «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» (η Εταιρία), ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 26.06.2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας Εξυγίανσης (η Συμφωνία) που η Εταιρία διαπραγματευόταν με τους πιστωτές της. Τη Συμφωνία υπέγραψαν πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό 68,1% του συνόλου των υποχρεώσεων της Εταιρίας στους οποίους περιλαμβάνεται και η συντριπτική πλειοψηφία των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων πιστωτών ήτοι πιστωτές που εκπροσωπούν το 91,6 % του συνόλου των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων υποχρεώσεων της Εταιρίας. Περαιτέρω πληροφορίες για το περιεχόμενο της Συμφωνίας θα περιληφθούν σε Δελτίο Τύπου της Εταιρίας. Σήμερα η Εταιρία κατέθεσε την υπό Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 39947 /2020 Αίτηση Επικύρωσης Συμφωνίας Εξυγίανσης, κατ’ άρθρα 99, 106 (β) και 106 (δ) ΠτΚ η οποία πρόκειται να συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας, κατά τη δικάσιμο της 7.10.2020 με αριθμό πινακίου 12. Η Εταιρία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v