Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΙΑΣΩ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2020:


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

- Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δημοσιευθήκαν στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ (athexgroup.gr) και της εταιρείας (groupiaso.gr), την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020.


ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

• Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – record date : Δευτέρα, 15 Ιουνίου2020

• Ημερομηνία Αποκοπής – cut-off date: Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

• Η καταβολή του Διανεμητέου Ποσού ανά Μετοχή πραγματοποιήθηκε: Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020, από την Τράπεζα Πειραιώς


ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 στην έδρα της εταιρείας.


Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v