Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3556/2007 και του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου του 2014 ανακοινώνει ότι ο κ. Βασίλειος Ζαϊρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 02.07.2020 γνωστοποίησή του προς την Εταιρεία, προέβη την 01/07/2020 σε αγορά 8.416 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 15.802,14 και στις 2/07/2020 σε αγορά 11.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 21.617,91 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v