Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Έναρξη διαπραγμάτευσης ομολόγου

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 500.000 νέων ομολογιών της ΓΕΚ Τέρνα, στην κατηγορία των τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου. 

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΓEΚΤΕΡΝΑΟ2» και με λατινική γραμματοσειρά «GEKTERNAB2». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.

Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα 3 Ιουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €500.000 χιλ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε €10.602,4 χιλ. και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια. Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται η χρήση των καθαρών κεφαλαίων και οι εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης:

 Πώς κατανεμήθηκαν οι τίτλοι 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v