Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΔΜΗΕ: Νέα τριμελής επιτροπή ελέγχου

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, και ώρα 15:00, αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Η ΕΕ αποτελείται αμιγώς από ανεξάρτητα, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας.

Η νέα δομή και σύνθεση της ΕΕ έχει ως εξής:

-       Δημοσθένης Παληγιάννης, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της ΕΕ

-       Κωνσταντίνος Δρίβας, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και

-       Βασίλειος Μήκας, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

με τριετή θητεία, ως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, αρχόμενης από 16.07.2020 έως και τις 15.07.2023.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017,  όλα τα μέλη της ΕΕ διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όπως προκύπτει από την ιδιότητά τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τη σχετική επαγγελματική τους εμπειρία και γνώση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ένα (1) μέλος εκ των μελών της ΕΕ, ήτοι, ο κ. Δημοσθένης Παληγιάννης, Οικονομολόγος, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της λογιστικής και ελεγκτικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v