Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤ: Πιστοληπτική Διαβάθμιση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

H εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», ανακοινώνει, βάσει των  συμβατικών της υποχρεώσεων που απορρέουν από το από 22.10.2019 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, ύψους εκατό πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (150.000.000 €), ότι η επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εγγυήτριας εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», από την εταιρεία ICAP Group A.E. την κατέταξε εκ νέου στη διαβάθμιση Α.

Η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v