Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει σήμερα (εφεξής «Κανονισμός»), η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020 τροποποιείται αναφορικά με την πρόθεση της Εταιρείας να προβεί σε διανομή μερίσματος.

Ειδικότερα, η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία έχει συγκληθεί για την 1η Σεπτεμβρίου 2020, τη διανομή (καταβολή) μερίσματος προς τους μετόχους συνολικού ποσού 600.875 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,095 Ευρώ (μικτό ποσό) ανά μετοχή της Εταιρείας.

● Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσεως 2019: Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020.

● Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσεως 2019 (record date): Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020.

● Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή της Ε.Χ.Α.Ε.: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v