Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

LAMDA: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η κα Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, Chief HR Officer της Εταιρείας:

Στις 30 Ιουλίου 2020 προέβη σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 5,7 ευρώ και συνολική αξία 2.850,00 ευρώ.
Στις 31 Ιουλίου 2020 προέβη σε αγορά 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 5,67 ευρώ και συνολική αξία 2.835,00 ευρώ.
Στις 3 Αυγούστου 2020 προέβη σε αγορά 740 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 5,65 ευρώ και συνολική αξία 4.181,00 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v