Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Ενοποιημένη Έκθεση για πληρωμές προς κυβερνήσεις

Ο όμιλος ΔΕΗ, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 155 και 156  του ν. 4548/2018, ως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, κατέβαλε στην Ελληνική Κυβέρνηση μέσα στη χρήση που έληξε την 31.12.2019 ποσό ύψους € 13,97 εκατ.

 

Αναλυτικότερα οι πληρωμές έχουν ως εξής :

 

-              Ειδικό τέλος λιγνίτη (€ 2/ΜWh) ποσό ύψους € 12,79 εκατ.

 

-              Αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ποσό ύψους € 1,09 εκατ.

 

-              Λοιποί Φόροι & Τέλη ποσό ύψους € 0,09 εκατ.

 

 

 

Αθήνα,  11 Αυγούστου 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v