ΕΧΑΕ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

15.09.2020

14.09.2020

Πώληση

1.837

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

5.454,90

2

15.09.2020

14.09.2020

Αγορά

4.555

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

13.821,43

3

15.09.2020

14.09.2020

Αγορά

28

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

8.586,08

4

15.09.2020

14.09.2020

Αγορά

25

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

7.575,00

5

15.09.2020

14.09.2020

Πώληση

35

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

10.575,00

6

16.09.2020

15.09.2020

Αγορά

18.263

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

55.324,11

7

16.09.2020

15.09.2020

Πώληση

976

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

2.970,96

8

16.09.2020

15.09.2020

Αγορά

7

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

2.206,26

9

16.09.2020

15.09.2020

Πώληση

175

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

53.386,00

10

17.09.2020

16.09.2020

Αγορά

1.260

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

3.777,40

11

17.09.2020

16.09.2020

Πώληση

528

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.554,66

12

17.09.2020

16.09.2020

Αγορά

25

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

7.646,72

13

17.09.2020

16.09.2020

Πώληση

34

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

10.201,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v