ΕΧΑΕ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τις διατάξεις του αρ. 6 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:

α/α

Ημερομηνία γνωστοποίησης στην ATHEX

Ημερομηνία συναλλαγής

Είδος συναλ.

Ποσότητα

Χρηματοπιστωτικό μέσο

Συνολική αξία (ευρώ)

1

18.09.2020

17.09.2020

Αγορά

2.953

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

8.775,16

2

18.09.2020

17.09.2020

Πώληση

2.755

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

8.176,74

3

18.09.2020

17.09.2020

Αγορά

225

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

77.837,10

4

18.09.2020

17.09.2020

Πώληση

239

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

71.242,00

5

21.09.2020

18.09.2020

Πώληση

607

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

1.800,40

6

21.09.2020

18.09.2020

Αγορά

1.650

Μετοχές ΕΧΑΕ (κο)

4.895,50

7

21.09.2020

18.09.2020

Αγορά

26

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

7.298,94

8

21.09.2020

18.09.2020

Αγορά

1

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

295,00

9

21.09.2020

18.09.2020

Πώληση

116

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

34.888,16

10

21.09.2020

18.09.2020

Πώληση

34

ΣΜΕ ΕΧΑΕ

10.115,00

 

Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγματοποίησε τις ανωτέρω συναλλαγές λόγω της ειδικής διαπραγμάτευσης που έχει αναλάβει στην αγορά παραγώγων σε Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) με υποκείμενο τίτλο τη μετοχή της εταιρίας (σύμβολο μετοχής: ΕΧΑΕ).

Η γνωστοποίηση εκ μέρους της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. προς την εταιρεία και ακολούθως από την εταιρία προς τις αρχές της Κεφαλαιαγοράς. γίνεται επειδή ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου είναι μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ATHEX (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το Ν.3340/2005).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v