Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS: Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου

Η «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AE» (εφεξής «η Εταιρεία») σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν.3340/2005, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2019 που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 στην Εταιρεία μας και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με «Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v