Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του Φορολογικού Ελέγχου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για την χρήση 2019 που διενεργήθηκε από τον νόμιμο ελεγκτή σύμφωνα με το α.65 ν. 4174/2013, εξεδόθη έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης για την εταιρεία με συμπέρασμα «χωρίς επιφύλαξη».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v