Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MARFIN INVESTMENT GROUP: Παράταση συζητήσεων με CVC

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («MIG») ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν αιτήματος των επενδυτικών κεφαλαίων της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») σε συνέχεια της δεσμευτικής προσφοράς της CVC ημερομ. 17/9/2020 για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» («VIVARTIA») το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG, λαμβάνοντας υπόψιν τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, αποφάσισε να παραχωρήσει στη CVC παράταση της περιόδου αποκλειστικότητας έως και την 30/11/2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v