Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρία ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ανακοινώνει τα εξής σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως εκάστοτε ισχύει :

- Ο μέτοχος κ. Φαίδων-Θεόδωρος Ταμβακάκης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (Υπόχρεο Πρόσωπο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως εκάστοτε ισχύει), προέβη την 05/01/2021 σε αγορά 365 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, συνολικής καθαρής αξίας 8.468 ευρώ.

- H μέτοχος κα Ισμήνη – Μαρία Ταμβακάκη, θυγατέρα του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Φαίδωνα-Θεόδωρου Ταμβακάκη, (Υποχρέου Προσώπου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ως εκάστοτε ισχύει), προέβη την 04/01/2021 σε πώληση 20 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, συνολικής καθαρής αξίας 464 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v