Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΙΕΜΕΚ: Αναστροφή πώλησης Φ/Β Πάρκου

Σε συνέχεια των από 4/1/2021 και 8/1/2021 ανακοινώσεων της ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε. και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σκοπεύει να διεκδικήσει εντός του προσεχούς μηνός την αναστροφή της πώλησης του Φ/Β πάρκου ισχύος 1,97 MW, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 23/3/2018 απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και παράλληλα να προσφέρει στους αγοραστές τη δυνατότητα επαναγοράς με έγκυρη επανάληψη της πώλησης, με προσφορότερους όρους προς χάριν του εταιρικού συμφέροντος, αποδεκτούς από την ενάγουσα Μειοψηφία των Μετόχων σε νέα Γενική Συνέλευση.

Σημειώνεται ότι η πώληση που διενεργήθηκε δυνάμει της σχετικής ακυρωθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης απέφερε τίμημα ύψους 3 εκ.€, το οποίο ήδη διατέθηκε, σε ύψος 2,68 εκ.€, για την αποπληρωμή δανείων της Τραπέζης Πειραιώς και το υπόλοιπο διατέθηκε για κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας.

Δεδομένου ότι η πώληση τελέστηκε με προτροπή της Τραπέζης Πειραιώς, η οποία και έλαβε μέρος του τιμήματος αυτής κατά τα ανωτέρω, η Εταιρεία θα επιδιώξει άμεσα επικοινωνία, συνεννόηση και συνεργασία με την ανωτέρω Τράπεζα, μέσα από την οποία θα επιδιωχθεί να επιτευχθεί είτε η δυνατότητα χρηματοδότησης της αναστροφής της ακυρωθείσας Πώλησης, είτε με Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας που θα αποφασιστεί σε προσεχή Γενική Συνέλευση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v