Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (η «Εταιρία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του 2021, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χρήσης 2020 : Τρίτη 30.03.2021

• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Πέμπτη 24.06.2021, 15.00, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (εξ αποστάσεως)

 

Η Εταιρία δεν θα διανέμει μέρισμα για τη χρήση 2020.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v