Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

CNL CAPITAL: Οικονομικό ημερολόγιο 2021

Η CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ ( η «Εταιρία») ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021,
σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τρίτη, 30/03/2021: Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης έτους 2020
Τετάρτη, 21/04/2021: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Τρίτη, 28/09/2021: Δημοσίευση Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης Α’ Εξαμήνου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v