Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ανακοινώνει ότι ο κ. Κυριάκος Σαράντης (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων
Σύμβουλος του Ομίλου), την 25/02/2021 αγόρασε, μέσω Συνδεόμενου Νομικού Προσώπου, συνολικά
10.653 κοινές ονομαστικές μετοχές στην μέση τιμή 9,05 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v