Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2, παρ. 1), υποπαρ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021, το οποίο έχει ως εξής:

Ανακοίνωση, Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2020

Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 (μετά τη λήξη της συνεδρίασης)

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v