Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η ΕΧΑΕ προέβη την 18.03.2021 σε πώληση 668.265 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας, συνολικής αξίας €500.136,44.

Η ΕΧΑΕ είναι νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό, κατά την έννοια του άρθρου 3 του ανωτέρω Κανονισμού, με τον κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου, Μη Εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v