Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ATTICA GROUP: Οικονομικό ημερολόγιο

Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρία») στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

- Δελτίο Τύπου για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020: Πέμπτη 1 Απριλίου 2021.

- Δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2020 στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.attica-group.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr): Πέμπτη 1 Απριλίου 2021.

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα ανακοινωθεί αμέσως μόλις προγραμματισθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως 2020.

Η ATTICA A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση της παρούσας ανακοίνωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v