Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

QUEST: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι την 8/04/2021 η κα Παπαγεωργίου Ελένη, συνδεδεμένο πρόσωπο με τον κ. Φέσσα Θεόδωρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε Αγορά 30.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 342.000 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v