Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΠΑΠ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς την Εταιρεία στο πλαίσιο της «υποχρέωσης γνωστοποίησης συναλλαγών», ο κ. Kamil Ziegler, Εκτελεστικός Πρόεδρος, προέβη στις 13.04.2021 σε αγορά, 12.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 145.200 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v