ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανακοίνωση

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την Τρίτη 20.04.2021,
η μέτοχος «GREENHILL INVESTEMENTS LIMITED», κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αυτοτελές αίτημα προσωρινής
διαταγής κατά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Η αιτούσα ζητά με την ένδικη αίτηση να ανασταλούν οι
αποφάσεις της από 27.01.2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Eταιρίας μας, με τις
οποίες ανακλήθηκε το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρίας και η προηγούμενη
Επιτροπή Ελέγχου και εξελέγη το νυν Διοικητικό Συμβούλιο και η νυν Επιτροπή Ελέγχου
αντιστοίχως, καθώς και την αναστολή της από 12.03.2021 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας με την οποίαν αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, κατόπιν του από 25.02.2021 αιτήματος της μετόχου Greenhill Investments
Limited. Σημειώνεται ότι η εξ’ αναβολής συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
εταιρείας έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την Πέμπτη 22.04.2021 .
Η Εταιρεία θεωρεί ότι η υπό κρίση αίτηση είναι νόμω και ουσία αβάσιμη.
Η συζήτηση για το αίτημα προσωρινής διαταγής έχει οριστεί για την Τετάρτη 21.04.2021 και
ώρα 12:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Κηφισιά, 21 Απριλίου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v