Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ανακοίνωση

Ανακοίνωση
Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το αίτημα προσωρινής
διαταγής της μετόχου Greenhill Investments Limited για την αναστολή της από 12.03.2021
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την οποίαν αποφάσισε τη σύγκληση
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν του από 25.02.2021 αιτήματος της ιδίας, απορρίφθηκε.
Κατόπιν τούτου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. θα
πραγματοποιηθεί σήμερα 22 Απριλίου 2021, στις 11:00 π.μ., όπως είχε προγραμματισθεί.
Κηφισιά, 22 Απριλίου 2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v