Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΙΤΑΝ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Titan Cement International SA (εισηγμένη στα χρηματιστήρια Euronext Brussels, Χρηματιστήριο Αθηνών και Euronext Paris, με το σύμβολο «TITC») ανακοινώνει στο πλαίσιο των υποχρεώσεων διαρκούς πληροφόρησης του εκδότη κινητών αξιών, οι οποίες διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, ότι την 22η Απριλίου 2021 η Titan Cement International SA απέκτησε δυνάμει σύμβασης αγοραπωλησίας 4.122.393 ίδιες μετοχές από τη θυγατρική της Α.Ε. Τσιμέντων.

Ως εκ τούτου, το ποσοστό των τίτλων με δικαίωμα ψήφου που κατέχει η A.E. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ κατήλθε του ορίου του 5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που κατέχει η Titan Cement International S.A ανήλθε του ορίου του 5%.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί τμήμα της διαδικασίας εκτέλεσης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Titan Cement International SA σύμφωνα με την οποία η Titan Cement International SA προτίθεται να ακυρώσει 4.122.393 ίδιες μετοχές, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στο 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Titan Cement International SA.

Οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ακύρωση του προαναφερθέντα αριθμού ιδίων μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v