Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021:

Ανακοίνωση Ετησίων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 και ανάρτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr) : Τετάρτη 28 Απριλίου 2021 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α.

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών: Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Ετήσια Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα υποβάλει πρόταση προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v