Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΝΕΚ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Διοίκηση της Εταιρείας «ΑΝΕΚ» γνωστοποιεί το
Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2021, το οποίο έχει ως εξής:

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2020: Τρίτη 27/04/2021

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Κυριακή 05/09/2021

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2020.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2020, θα
δημοσιευθούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην
ιστοσελίδα της (www.anek.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(www.helex.gr).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει
έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v