Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021.

Η Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 1/1-31/12/2020 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 1/1-31/12/2020) θα γίνει την Μεγάλη Πέμπτη, 29/04/2021, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.atticamediagroup.gr και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό, με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v