Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ανακοίνωση οικονομικού ημερολογίου

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021 ως εξής :

- Δημοσίευση ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2020: Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων : Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021

Σημειώνεται πως οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων θα γίνονται μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την αντίστοιχη ημερομηνία στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.elin.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2020.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v