Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΙΒΑΝΗΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας όσον αφορά στην τακτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

Ημερομηνία ανακοίνωσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης  2020 στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Tετάρτη 5/5/2021

Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.livanis.gr  την Tετάρτη 5/5/2021

 

Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης: Τρίτη 31/8/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020. Σε οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω ημερομηνιών η εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v