Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΟΥΡΟΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η εταιρεία «Δούρος Βιομηχανία και Εμπορία Ετοίμων Ενδυμάτων Α.Ε.», στα πλαίσια των υποχρεώσεων της εταιρείας όσον αφορά την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο του 2021, το οποίο έχει ως εξής :

 

Ημερομηνία ανακοίνωσης των στοιχείων και πληροφοριών και της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών : Τετάρτη 05/05/2021 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).
Ημερομηνία ανακοίνωσης των Στοιχείων και Πληροφοριών και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.dur.gr την Τετάρτη 05/05/2021.
Ημερομηνία Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων: Μέχρι την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.
 

 

Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω, ημερομηνιών, η εταιρεία θα ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό για τυχόν αλλαγές.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v