Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών,  η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2021:

-Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Η Εταιρεία υπενθυμίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2020 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (kiriacoulis.com ) την 29/4/2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2020.

29/04/2021

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v