Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ATTICA BANK: Ανακοίνωση Δημοσίευσης Οικονομικών Καταστάσεων Έτους 2020

Σήμερα την 10.05.2021, η Διοίκηση της Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό
για τα εξής:

Σε συνέχεια των συνεδριάσεων των αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας της
28.04.2021, 05.05.2021 και 10.05.2021, και με την ολοκλήρωση των εσωτερικών
διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας KPMG, οι ετήσιες
ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Attica Bank για τη χρήση
01.01.2020 – 31.12.2020 οι οποίες είναι συνεπείς με το Δελτίο Τύπου
Αποτελεσμάτων που δημοσιεύτηκε την 28.04.2021, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της
Τράπεζας και του ΧΑ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v