Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ALPHA: Ειδική έκθεση

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, του άρθρου 9 παρ. 1 του Νόμου 3016/2002 και της παραγράφου 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v