Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΜΟΥΖΑΚΗς: Οικονομικό ημερολόγιο

Oικονομικό Ημερολόγιο 2021

Η ΕΛ.Δ.ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το 2021,ως εξής :

 

 

Eτήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Τρίτη,  29 Ιουνίου 2021

Αποκοπή μερίσματος χρήσης 2020

Δεν υπάρχει μέρισμα για την χρήση 2020 λόγω συσσωρευμένων ζημιών

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου εξαμήνου 2021

Πέμπτη ,30 Σεπτεμβρίου 2021

 

 

 

*Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες ,αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.Η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων γίνεται την ίδια μέρα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εκάστοτε περίοδο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v