Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ: Οικονομικό ημερολόγιο

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AE

Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

 Η ανώνυμη εταιρεία με την «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ» (η “Εταιρεία”), σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό το Οικονομικό Ημερολόγιο 2021, σύμφωνα με το οποίο:

1. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα διεξαχθεί την 14η Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη.

2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας χρήσεως 2020 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας την Τρίτη, 26η Απριλίου 2021.

3.  Τα  Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Εταιρείας την Πέμπτη 30η Σεπτεμβρίου 2021.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην επερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό, με τροποποίηση του παρόντος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v