Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Q&R: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η Εταιρεία QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E., ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία LOVATIA HOLDINGS LIMITED συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Εμμανουήλ Ξιώνη του Ηρακλή, Εντεταλμένο Σύμβουλο-Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.3340/2005) πραγματοποίησε συναλλαγή την 27/05/2021 πώληση 7.500 κοινών ονομαστικών μετοχών με συνολική αξία συναλλαγής 1.924,50 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v