Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 596/2014 και των κατ εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της εν γένει κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν της από 01/06/2021 γνωστοποίησης συναλλαγών που υπέβαλε στην Εταιρεία, η κα Ανούς Τζιρακιάν του Κρικόρ, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), προέβη στις 31/05/2021 σε αγορά 3.381 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι συνολικού ποσού 8.838,49 ευρώ και το ποσοστό, το οποίο κατέχει από τις 31/05/2021 ανέρχεται στο 0,22% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v