Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intercontinental International: Απόκτηση εμπορικού ακινήτου

Η Intercontinental International REIC (ICI), μετά τη συμμετοχή της σε διαδικασία ιδιωτικού διαγωνισμού,
στις 29 Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την απόκτηση εμπορικού ακινήτου (κτίριο γραφείων 3.180,32 τ.μ.)
στην οδό Κηφισίας 266, Χαλάνδρι και τη μερική μίσθωση του κτιρίου προς τον ιδιοκτήτη του εταιρεία
GlaxoSmithKline Single Member AEBE (η Συναλλαγή) και μετά την ανακοίνωση της ICI που
πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2021, η εταιρεία είναι υπερήφανη να ανακοινώσει στους μετόχους
της και την ευρύτερη επενδυτική κοινότητα ότι μετά από σχολαστικές διαπραγματεύσεις η απόκτηση και
μερική μίσθωση του παραπάνω ακινήτου ολοκληρώθηκε σήμερα στις 3 Ιουνίου 2021. Το ποσό
(12.050.000 ευρώ) πληρώθηκε πλήρως και χρηματοδοτήθηκε εν μέρει (8.109.000 ευρώ) από κεφάλαια
που αντλήθηκαν από ιδιωτική τοποθέτηση υπό ομολογιακό δάνειο, που καλύφθηκε από την Eurobank,
και εν μέρει με διαθέσιμα μετρητά μετά από άλλη μία κερδοφόρα χρονιά για την ICI.
Για το σκοπό αυτό, η ICI καλωσορίζει την GlaxoSmithKline Single Member AEBE στην κοινότητα των
μισθωτών της και επισημαίνει ότι με την προσθήκη αυτής της ιδιοκτησίας ορόσημο, το χαρτοφυλάκιο
της ICI, όχι μόνο αυξάνει την αξία του κατά 12,6% σε σύγκριση με την αξία του από 31/12/2020 σε
107,51εκ. ευρώ, αλλά κυρίως ότι ενισχύεται σημαντικά σε ποιότητα, καθώς πρόκειται για ένα από τα
ελάχιστα ιδιαίτερα κτίρια γραφείων στην Ελλάδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v