ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ: Οικονομικό ημερολόγιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΕΒΕ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τροποποιεί και επικαιροποιεί το Οικονομικό ημερολόγιο 2021 ως ακολούθως : 1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 2. Δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 01.01 – 30.06.2021: Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση τροποποίησης των παραπάνω ημερομηνιών η Εταιρεία θα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v