Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

SATO: Οικονομικό ημερολόγιο (ορθή επανάληψη)

Η SATO Α.Ε. ανακοινώνει το οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2021 σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

29/04/2021   Ανακοίνωση & Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του έτους 2020

29/06/2021    Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

30/09/2021    Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α' Εξαμήνου 2021

Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την οικονομική χρήση 2020.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.satogroup.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ανωτέρω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v