Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Τροποποίηση οικονομικού ημερολογίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών , γνωστοποιούμε στο
επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15
Ιουλίου 2021 αντί της Τρίτης 24 Αυγούστου 2021.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v